• Home
 • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

beheerder
04 juni 2021

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. U dient deze servicevoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door, aangezien deze de voorwaarden van een juridisch bindende overeenkomst tussen u, de gebruiker en: Axion Netwerk.

 

Gebruiksvoorwaarden website

1. Algemene Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website, toegankelijk via: https://axion.network, of een website die is gekoppeld aan Axion zoals Axion Uitzetportaal bij https://stake.axion.network, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot deze site. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

 

2. Gebruik Licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal te downloaden op Axion's Website alleen voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

 • wijzigen of kopiëren van de materialen;
 • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
 • proberen om software op de software te reverse-engineeren Axion's Website;
 • Verwijder alle auteursrechten of andere exclusieve notaties van de materialen, of
 • het overbrengen van de materialen naar een andere persoon of het "spiegelen" van de materialen op een andere server.

Dit zal laten Axion uw gebruik van de site beëindigen bij schending van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, of het nu in gedrukte of elektronische vorm is.

3. Disclaimer

Alle materialen op Axion's Website worden geleverd "zoals ze zijn". Axion geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en doet daarom alle andere garanties teniet. Verder, Axion doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Axion of haar leveranciers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die ontstaat door het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken Axion's Website, zelfs als Axion of een bevoegde vertegenwoordiger van deze Website is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige jurisdicties zijn beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan. Deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op Axion's Website kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Axion zal niet beloven dat het materiaal op deze website juist, volledig of actueel is. Axion kan het materiaal op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Axion verbindt zich ertoe de materialen niet bij te werken.

6. Links

Axion heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Axion van de website. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Terms of Use Wijzigingen

Axion kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot: AxionDe website van Panama valt onder de wetten van Panama, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

 

Gebruiksvoorwaarden en risico's verbonden aan het gebruik van de Axion "Smart Contract Ecosysteem"

 

Axion is niet verantwoordelijk of verplicht om ondersteuning te bieden voor verliezen, schade of claims die voortvloeien uit gebeurtenissen die binnen de reikwijdte van de volgende zes categorieën vallen:

 

 1. Fouten gemaakt door de gebruiker van cryptocurrency-gerelateerde software of service, bijv. vergeten wachtwoorden, betalingen verzonden naar verkeerde muntadressen, gaskosten, niet-ondersteunde portefeuilles of andere door de gebruiker veroorzaakte fouten.

 2. Softwareproblemen van de Axion "Smart Contract Ecosystem" en/of enige aan cryptovaluta gerelateerde software of service, bijv. beschadigd Axion "Smart Contract Ecosystem"-bestanden of databases, onjuist geconstrueerde transacties, onveilige cryptografische bibliotheken, malware die de Axion "Smart Contract Ecosystem" en/of enige aan cryptovaluta gerelateerde software of service.

 3. Technische storingen in de hardware van de gebruiker van cryptocurrency-gerelateerde software of service, bijv. gegevensverlies als gevolg van een defect of beschadigd hardwareapparaat of de computer van een gebruiker.

 4. Beveiligingsproblemen ervaren door de gebruiker van cryptovaluta-gerelateerde software of service, bijv. ongeautoriseerde toegang tot gebruikers' Axion "Smart Contract Ecosystem" en/of accounts, gewoonlijk "gehackte portemonnees" genoemd.

 5. Handelingen of nalaten van derden en/of gebeurtenissen die door derden zijn ervaren, bijv. faillissement van serviceproviders, informatiebeveiligingsaanvallen op serviceproviders en fraude door derden.

 6. Het gebruik van elk soort Smart Contract dat een frontrunning, arbitrage of automatisch aankoophulpprogramma exploiteert om AXN-tokens te kopen, verkopen of inzetten. Het gebruik van dergelijke slimme contracten is onderhevig aan mogelijke verwijdering uit de Axion "Smart Contract Ecosystem" inclusief het verlies van het vermogen om AXN te verhandelen of over te dragen.

 

 1. Handels- en beleggingsrisico's

Er is een aanzienlijke blootstelling aan risico bij elke cryptovaluta-uitwisselingstransactie. Elke transactie met valuta's brengt risico's met zich mee, waaronder, maar niet beperkt tot, het potentieel voor veranderende economische omstandigheden die de prijs of liquiditeit van een valuta aanzienlijk en/of plotseling kunnen beïnvloeden. Beleggingen in speculatie met cryptovaluta kunnen ook gevoelig zijn voor scherpe stijgingen en dalingen als de relevante marktwaarden fluctueren. Om deze reden is het raadzaam om bij het speculeren op dergelijke markten alleen risicokapitaal te gebruiken. Kortom: "Beleg alleen wat u zich kunt veroorloven te verliezen."

 

 1. Elektronische handelsrisico's

Voordat u transacties aangaat met behulp van een elektronisch systeem, dient u zorgvuldig de regels en voorschriften door te nemen van de beurzen of platforms die het systeem aanbieden en/of de instrumenten vermelden die u wilt verhandelen. Online handelen heeft inherente risico's vanwege systeemrespons en toegangstijden die kunnen variëren als gevolg van marktomstandigheden, systeemprestaties en andere factoren. U dient deze en aanvullende risico's te begrijpen voordat u handelt, aangezien u alle risico's bij het gebruik van deze systemen op zich neemt.

 

 1. Naleving van fiscale verplichtingen

De gebruikers van het Axion "Smart Contract Ecosystem" is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van eventuele belastingen die van toepassing zijn op hun cryptovalutatransacties. De eigenaren van, of bijdragers aan, de Axion "Smart Contract Ecosystem" is NIET verantwoordelijk voor het bepalen van de belastingen die van toepassing zijn op alle cryptocurrency-transacties. U bent als enige verantwoordelijk voor de evaluatie, indiening en rapportage van alle aankopen, verkopen, winsten, verliezen, dividenden, uitkeringen, airdrops, enz. die u kunt tegenkomen bij interactie met de Axion "Slim contractecosysteem."

 

 1. Geen garanties

Het Axion website en de Axion "Smart Contract Ecosystem" wordt geleverd op een "as is"-basis zonder enige garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de geleverde inhoud, gegevens, materialen en/of diensten.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij anders vereist door de wet, mogen de eigenaren van of bijdragers aan de Axion "Smart Contract Ecosystem" is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, winstderving of verlies van gegevens die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Axion "Smart Contract Ecosysteem." Op geen enkele manier zijn de eigenaren van of bijdragers aan de Axion "Smart Contract Ecosystem" dat verantwoordelijk is voor de acties, beslissingen of ander gedrag dat u al dan niet heeft genomen op basis van de Axion "Smart Contract Ecosysteem"

 

 1. Arbitrage

De gebruiker van de Axion "Smart Contract Ecosystem" stemt ermee in om elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Axion "Smart Contract Ecosystem" of deze disclaimer, met uitzondering van geschillen met betrekking tot auteursrechten, logo's, handelsmerken, handelsnamen, handelsgeheimen of patenten.

 

 1. Datum gewijzigd

Deze disclaimer is gewijzigd op 19 september 2021.

 

 

Privacybeleid voor Axion

Het Axion website, toegankelijk via https://axion.network or http://www.axion.network of een subdomein, zoals https://nft.axion.com van de Axion Staking Portal, toegankelijk op https://stake.axion.network, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacybeleid-document bevat soorten informatie die worden verzameld en vastgelegd door: Axion.netwerk en hoe we het gebruiken.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactlinks in de voettekst van deze website.

Analytics

Axion gebruikt Google Analytics-code, naast de gegevens die aan ons zijn verstrekt door de Amazon-webhostingservice, om de gegevens en verkeersinformatie die naar onze website komen te analyseren. Veel hostingbedrijven doen dit en maken deel uit van de analyses van hostingdiensten. De informatie die door analyses wordt verzameld, omvat internetprotocol- (IP) -adressen, browsertype, internetprovider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende / afsluitende pagina's en mogelijk het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw eigen privacy, net zoals u verantwoordelijk bent voor het beschermen van uw investering op de blockchain. Als u liever anoniem blijft, kunt u browsers zoals Tor of Brave gebruiken die geen analytische informatie vrijgeven aan onze serviceproviders.

Cookies, webbakens en pixels

Net als elke andere website, axion.network maakt gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie, zoals de Axion Accelerator die onthoudt of een gebruiker de achtergrondanimatie wil weergeven of niet. Onze advertentiepartner Semetrix maakt gebruik van "pixels" die niet-identificeerbaar gedrag kunnen volgen op basis van gebruikers die klikken op Axion advertenties. Dit helpt ons beter te begrijpen welke advertenties het meest effectief en relevant zijn voor onze gebruikers.

privacybeleid

Advertentieservers van derden of advertentienetwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectieve advertenties en links die verschijnen op Axion.network, die rechtstreeks naar de browser van de gebruikers worden verzonden. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertentiecampagnes te meten en/of om de advertentie-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.

Merk op dat Axion.network heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

Derden privacybeleid

AxionHet privacybeleid van .network is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom adviseren we u om het respectieve privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies bevatten over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde opties. U kunt hier een volledige lijst van dit privacybeleid en de bijbehorende links vinden: https://axion.netwerk/privacy

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers, kunt u deze vinden op de respectievelijke websites van de browsers. 

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van internet. We moedigen ouders en verzorgers aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en / of te controleren en te begeleiden.

Axion.network verzamelt niet bewust persoonlijke identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen ons best doen om dit zo snel mogelijk te doen. dergelijke informatie uit onze administratie verwijderen.

Online privacybeleid Alleen

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die ze hebben gedeeld en / of verzameld in Axion.netwerk. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website, Axion Staking Portal, of een van de Axion "Smart Contract Ecosystem" beschikbaar op de blockchain, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 Gerelateerde artikelen